Dagens industri

Vad händer när digitala momsen sänks?

Uppdaterad

Fr.o.m. 1 juli 2019 sänks momsen för digitala tidningar och magasin till 6%.
Di har historiskt haft stora prisskillnader mellan prenumeration av papperstidning och enbart digitala prenumeration och har, likt alla andra dagstidningar, kunnat konstatera att intresset för den digitala produkten växt parallellt med att papperstidningen om än fortfarande mycket populär, gått ner.

Med anledning av detta, samt att kostnaden för att kunna göra kvalitetsjournalistik inte minskar, har vi behövt se över de prisnivåer vi har.
Priset inklusive moms för Di Digital kommer inte att justeras då gapet mellan papperstidningen och den digitala prenumerationen fortsatt är väsentligt. Med andra ord kommer vi justera priset exklusive moms, för att linjera med det pris vi har inklusive moms idag.

Vi hoppas på din förståelse och tackar för att du läser Dagens industri!