Dagens industri

Ordlista

Uppdaterad

Pseudonymiserat: Data som inte kan kopplas till en specifik individ utan att man använder kompletterande information.

Anonymiserat: Data som med rimliga medel inte kan kopplas till dig som person. Denna data klassificeras enligt dataskyddslagen (GDPR) inte som personuppgifter.

Programmatisk annonsering: Annonsering som sker via realtidsbudgivning i våra tillåtna annonsnätverk.