Dagens industri

▶Hur läser man e-tidningen via appen?

Uppdaterad
  1. Öppna appen "Di e-tidning"
  2. Tryck på önskat datum och svep från höger till vänster för att bläddra blad.

Se nedan instruktionsvideo på hur du läser e-tidningen via appen.